Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2021.04.29 13:30 , aktualizacja: 2021.05.06 13:38

Autor: Agnieszka Cesarska (PE), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 621/224/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

 

W ramach konkursu złożono 110 ofert.


Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 5 ofert. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 105 ofert.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 16 zadań publicznych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 058; (22) 59 79 057.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 66
Rozmiar: 34 kB, Liczba pobrań: 82

Liczba wyświetleń: 71

powrót