Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięciu konkursu - Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu

2021.04.29 13:00 , aktualizacja: 2021.04.29 13:25

Autor: Katarzyna Wojkowska (RF), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 592/224/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

 

W ramach konkursu zostało złożonych 9 ofert.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania. Ze względu na przekroczenie puli dotacji dofinansowanie przyznano na realizację 4 zadań publicznych.

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl lub poczty elektronicznej.

 

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • Katarzyna Wojkowska –tel. 22 51 17 426; e-mail:
  • Katarzyna Dudzińska –tel. 22 59 79 790; e-mail:
  • Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategia Innowacji, tel. 22 59 79 794; e-mail:

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 145 kB, Liczba pobrań: 103, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 81
Rozmiar: 108 kB, Liczba pobrań: 85, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 108

powrót