Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięciu konkursu ofert zadanie - Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu

2021.04.29 12:30

Autor: Marzena Kuchta (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Uchwałą nr 567/224/21 Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie „Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu".

 

Zarząd wybrał 2 najlepsze oferty oraz udzielił dotacji na ich realizację w łącznej kwocie 400 000 zł.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 102
Rozmiar: 98 kB, Liczba pobrań: 169, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 143

powrót