Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

2021.04.28 15:05 , aktualizacja: 2021.04.28 17:12

Autor: Kinga Piłat, KP, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 635/224/21 z 27 kwietnia 2021 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

 

W ramach konkursu złożono 211 ofert.

Wymogów formalnych nie spełniły 3 złożone oferty.

Przysłano 1 prośbę o wycofanie oferty z konkursu.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 207 ofert.

 

Dofinansowanie przyznano na realizację 62 zadań publicznych.

 

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

(22) 59 79 536; (22) 59 79 509; (22) 59 79 536; (22) 59 79 518; (22) 59 79 530; (22) 59 79 680.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie, wykaz ofert niespełniających wymogów oraz informacje niezbędne do przygotowania umowy dostępne są na podstronie Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych.

 

 

Liczba wyświetleń: 147

powrót