Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2021.04.28 14:00 , aktualizacja: 2021.04.28 17:06

Autor: Jolanta Ługowska, KP, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 636/224/21z 27 kwietnia 2021 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

W ramach konkursu złożono 510 ofert. Wymogów formalnych nie spełniło 12 ofert. Przysłano cztery prośby o wycofanie ofert z konkursu.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 494 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 154 zadań publicznych.

 

Zestawienie ofert poprawnych formalnie, wykaz ofert niespełniających wymogów oraz informacje niezbędne do przygotowania umowy dostępne są na podstronie Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych.

Liczba wyświetleń: 238

powrót