Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD

2021.03.22 14:55 , aktualizacja: 2021.03.22 15:44

Autor: Bogusława Kaczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 376/214/21 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Liczba wyświetleń: 76

powrót