Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. ,,Stara szopa"

2021.03.17 14:45 , aktualizacja: 2021.03.17 15:02

Autor: Kinga Piłat (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 391/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 19 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 22 do 26 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 1 czerwca 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 34 400,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania

i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi;

  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 124 kB, Liczba pobrań: 93, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 217 kB, Liczba pobrań: 174, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 105 kB, Liczba pobrań: 95, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 57

Liczba wyświetleń: 184

powrót