Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – zadanie publiczne ,,Zrozumieć świat przez doświadczenia” w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w formie powierzenia realizacji zadania w 2021 r.

2021.03.12 11:40 , aktualizacja: 2021.03.12 12:50

Autor: Julia Będzińska (ES), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 351/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 15 marca do 5 kwietnia 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia do 19 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 4 maja 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 4 maja 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 5979442,  Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Julia Będzińska, tel. (22) 5979432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Marzena Milewska, tel. (22) 5979422, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji;
  • Paweł Dopadko, tel. (22) 5979421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Liczba wyświetleń: 149

powrót