Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert – „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

2020.12.03 11:45 , aktualizacja: 2020.12.22 13:45

Autor: Arkadiusz Tyrkin (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W dniu 1 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1852/189/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 203 kB, Liczba pobrań: 187, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 176

powrót