Aktualności

Wsparcie dla firm dotkniętych COVID-19

2020.10.21 15:45 , aktualizacja: 2020.11.18 13:04

Autor: Anna Gałkowska (KM), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na podstawie ustawy podpisanej przez Prezydenta RP 22 września 2020 r. z o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw firmy mają możliwość otrzymania wsparcia z Tarczy 5.0. Przepisy tej ustawy wskazują branżowo przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br.

 

 • Tarcza 5.0. - nowe wsparcie dla branży turystycznej od 15 października 2020 r. Dzięki nowej Tarczy firmy turystyczne będą mogły składać wnioski o  zwolnienie ze składek ZUS, czy wypłatę świadczenia postojowego. Więcej na temat świadczeń postojowych w ramach Tarczy 5.0 oraz dostępie do składania wniosków można znaleźć na stronie ZUS
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ostatecznym terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia postojowego, w ramach Tarczy antykryzysowej. W świetle obowiązujących przepisów wnioski o świadczenie postojowe mogą być składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Są jednak pewne wyjątki. Więcej na ten temat dodatkowego świadczenia postojowego na stronie ZUS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca również do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej na stronie Praca.gov.pl.

 

Usługi realizowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy

 

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy:

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Szczegółowe informacje na stronie WUP w Warszawie
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje na stronie: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Szczegółowe informacje na stronie WUP w Warszawie
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na stronie WUP w Warszawie
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje na stronie WUP w Warszawie
   

Obecnie składać można również wnioski o dofinansowanie do:

 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 • Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji. Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.:

 • Nabór wniosków o udzielenie pożyczki obrotowej na pokrycie bieżących wydatków w celu zabezpieczenia płynności finansowej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. działający jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Szczegółowe informacje: https://pozyczkimazowieckie.pl/pozyczkaobrotowa

 

Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

 • Nowa (niższa)tabela opłat i prowizji za udzielenie poręczenia. Zarząd Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych podjął decyzję o czasowej zmianie obowiązującej w spółce tabeli opłat i prowizji (obniżeniu opłat). Tabela obowiązywać będzie w okresie przejściowym od maja do końca grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje: https://mfpk.com.pl/nowa-nizsza-tabela-oplat-i-prowizji-za-udzielenie-poreczenia/

Liczba wyświetleń: 775

powrót