Aktualności

Zaproszenie do projektów w ramach pomocy Banku Światowego i USAID dla wzmocnienia krajowego systemu opieki zdrowotnej Białorusi

2020.06.26 14:20

Autor: Agniszka Jędrzejczak (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zachęcamy do rozważenia wzięcia udziału w przetargach w ramach projektu „Belarus Health Systems Modernization Projekt”.

 

Bank Światowy zatwierdził pakiet wsparcia finansowego w wysokości 90 mln euro dla wzmocnienia krajowego systemu opieki zdrowotnej na Białorusi, który ma pomóc w walce z pandemią COVID-19.

 

Celem projektu jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb systemu ochrony zdrowia Białorusi w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny i wyroby medyczne oraz przeszkolenia personelu jak postępować podczas ciężkiego przebiegu COVID-19. Projekt będzie miał również na celu pomoc we wzmocnieniu zdolności krajowych laboratoriów zdrowia publicznego i służb kontroli epidemiologicznej w zakresie wczesnego wykrywania, potwierdzania i rejestracji wykrytych przypadków zachorowań COVID-19.

W ramach projektu zostaną zakupione:

  • nowoczesne karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem,
  • sprzęt i wyroby medyczne niezbędne do wykrywania przypadków zakażenia COVID-19, w tym systemy testowe do oznaczania COVID-19 i materiały laboratoryjne,
  • respiratory medyczne,
  • lekarstwa (środki przeciwbólowe i antybiotyki),
  • środki ochrony osobistej indywidualnej dla pracowników instytucji ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego oraz podjęcie działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w celu przestrzegania zachowania dystansu społecznego oraz przekazania najlepszych praktyk higienicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wśród ludności.

 

Założeniem projektu jest uzupełnienie długoterminowego wsparcia  Banku Światowego dla białoruskiego systemu opieki zdrowotnej realizowanego w odpowiedzi na prośbę białoruskiego rządu w ramach projektu „Belarus Health Systems Modernization Projekt” (termin realizacji 2016-2022, wartość projektu 125 mln USD). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie Państwowe Naukowo-Badawcze Centrum Technologii Medycznych, Informatyzacji oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

 

Dodatkowe informacje nt. projektu można znaleźć pod adresem na stronie www.project.worldbank.org , w zakładce Belarus Emergency COVID-19 Project .

Osoba do kontaktu:

Marina Sachek

tel. (+375 17) 292 30 80

e-mail:

 

 

Departament Stanu USA przeznaczył dodatkowe środki na walkę z pandemią COVID-19 na Białorusi

Na rzecz wzmocnienia białoruskiego systemu ochrony zdrowia USA planuje przeznaczyć 1,7 mln USD za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

USAID Belarus zamierza wzmocnić krajowy system opieki zdrowotnej w zakresie:

  • pracy laboratoriów,
  • nadzoru epidemiologicznego i systemu szybkiego reagowania w związku z pandemią COVID-19.

Przy realizacji tego zadania USAID współpracuje z agencjami ONZ na Białorusi (WHO i UNICEF).

WHO utworzyło specjalny system dostaw w ramach zarządzania kryzysowego i dla dostawców utworzono specjalny COVID-19 Supply Portal www.covid19supply.who.int

Informacje na temat funkcjonowania portalu COVID-19 Supply Portal zostały przedstawione w krótkim filmiku informacyjnym .

Realizacja zamówień w ramach współpracy z Bankiem Światowym i USAID planowana jest poprzez agencje ONZ na Białorusi również poza rynkiem wewnętrznym i realizowana będzie we współpracy z Global Procurement Unit w Kopenhadze.

Informacje o prowadzonych zakupach będzie można znaleźć na platformie United Nations Global Marketplace www.ungm.org

Liczba wyświetleń: 107

powrót