Aktualności

Możliwe formy wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2

2020.06.24 12:05 , aktualizacja: 2020.06.24 12:09

Autor: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Samorząd Województwa Mazowieckiego informuje, że podmioty gospodarcze, które ponoszą straty ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, mogą uzyskać wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Tarcza Antykryzysowa to pakiet ustaw, które mają na celu przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii:

  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) to Tarcza 1.0;
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695) to Tarcza 2.0;
  • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875), to Tarcza 3.0;
  • Należy mieć na uwadze, że we wtorek 23 czerwca w Dzienniku Ustaw została opublikowana kolejna ustawa – Tarcza 4.0. Większa część przepisów tej ustawy wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ustawa zawiera jednak także regulacje, które wchodzą w życie wstecznie oraz w różnych, przyszłych terminach.

 

Wsparcia udzielają następujące podmioty:

 

1) Wojewódzki Urząd Pracy udziela m.in.: (1) wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, (2) dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej;

 

2) Powiatowe Urzędy Pracy udzielają następującego wsparcia: (1) niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy, (2) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, (3) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz (4) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje o wsparciu udzielanym przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy można otrzymać na stronie internetowej www.warszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza.

Wszelkie wnioski należy składać za pośrednictwem platformy internetowej www.praca.gov.pl.

 

3) Polski Fundusz Rozwoju prowadzi program „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Program jest skierowany do mikroprzedsiębiorstw oraz do MŚP. W ramach programu można otrzymać wsparcie w formie częściowo zwrotnej subwencji. Subwencja jest udzielana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej m.in.: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, realizację świadczeń wynikających
z zawartych umów z innymi przedsiębiorcami, spłatę części kredytu.

Szczegółowe informacje o „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” są umieszczone na stronie internetowej www.pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.

 

4) Bank Gospodarstwa Krajowego udziela m.in. następującego wsparcia: (1) pożyczki unijnej – udzielane mikro, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności. Dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego dostępne są dwie formy pożyczki: „pożyczka mała” (od 10 do 250 tys. zł, oprocentowanie 1,84% w skali roku) oraz „pożyczka duża” (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł, oprocentowanie 1,4% w skali roku). Instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu pożyczek są: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy dla „pożyczki małej” oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE dla „pożyczki małej”; (2) pożyczki płynnościowej (POIR), (3) gwarancji Biznesmax (POIR), (4) pożyczki szerokopasmowej (POPC), (5) gwarancji de minimis, (6) kredytu na innowacje technologiczne, (7) pożyczki płynnościowej (PES), (8) program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES), (9) Pierwszy biznes – Wsparcie na Starcie, (10) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych (w przygotowaniu).

Szczegółowe informacje o możliwych formach wsparcia udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zostały umieszczone na stronie internetowej www.bgk.pl/pakietpomocy.

 

Pełne informacje o wsparciu udzielanym w ramach Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na specjalnej stronie internetowej www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Ponadto przedsiębiorcy mogą skorzystać z infolinii dostępnej pod numerem 32 122 500 lub 22 484 84 84.

Liczba wyświetleń: 4370

powrót