Aktualności

Otwórz drzwi innowacjom – zainwestuj w rozwój dzięki grantowi z Sieci Otwartych Innowacji (SOI)

2019.06.28 13:55

Autor: Agnieszka Jędrzejczak (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza konkursy na Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Sieć Otwartych Innowacji jest to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na wspieraniu transferu technologii rozumianego jako proces komercjalizacji wiedzy. Grantobiorcami (biorcami technologii) w projekcie są przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Nabór wniosków: ciągły do końca 2019 r. – etapowy

 

Kto może ubiegać się o grant ?

O granty ubiegać się mogą firmy zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

 

Wparcie

Brokerzy technologii SOI wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.

 

Co może być dofinansowane?

GRANTY NA USŁUGI DORADCZE, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.

 • usługi doradcze o charakterze technologicznym
 • usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym
 • usługi doradcze w zakresie wyceny technologii

Dofinansowanie:

 • 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000,00 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo   
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców

 

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

Granty przyznawane w SOI przeznaczone są na zakup gotowych rozwiązań. Wsparcie finansowe pokrywa  koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym:

 • Patenty , wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • Prawa autorskie do oprogramowania
 • Prawa do chrponionych odmian roślin
 • Topografia układów scalonych
 • Know-how.

Dofinansowanie:

 • Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 EUR
 • Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego) – 25 proc. kosztów kwalifikowalnych (dotyczy wyłącznie ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej)

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja

 

Ważne!

Przed złożeniem wniosku o transfer technologii, przedsiębiorca ma możliwość otrzymania dodatkowego grantu na doradztwo, w ramach którego opracowywana jest dla niego niezbędna do aplikowania opinia o innowacyjności oraz wycena wartości technologii, której dotyczy wsparcie.

 

Więcej informacji:

tel. 22 695 37 88

e-mail:

Sieć Otwartych Innowacji

 

Liczba wyświetleń: 70

powrót