Aktualności

III edycja konkursu „ Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju-2010”

2010.09.03 10:30 , aktualizacja: 2010.09.03 10:36

Autor: Magdalena Jankowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Udział we wszystkich etapach konkursu dla firm mikro, MŚP, gmin i organizacji pozarządowych jest bezpłatny. Tegoroczna edycja konkursu obejmuje następujące grupy uczestników:

 

• Grupa 1- przedsiębiorcy (firmy-mikro, małe, średnie, duże),

• Grupa 2- gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),

• Grupa 3- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe), inne organizacje/podmioty.

 

W ramach podsumowania projektu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w okresie XI-XII br. w 16 miastach wojewódzkich zorganizowane zostaną seminaria z cyklu „Innowacje bliżej nas”, podczas których oprócz ogłoszenia wyników edycji regionalnych konkursu, omówione zostaną zagadnienia związane z innowacją w regionie. Uczestnikami seminarium tradycyjnie będą głównie przedstawiciele sektora MŚP, gmin, organizacji pozarządowych oraz organizacji otoczenia biznesu.

 

W Warszawie organizacja seminarium planowana jest na 7 grudnia br.

 

Liczba wyświetleń: 622

powrót