Aktualności

Porozumienia o współpracy Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

2011.05.25 10:00 , aktualizacja: 2011.05.27 11:52

Autor: Sylwia Sztark, Wieloosobowe stanowisko ds. zagranicznej współpracy gospodarczej i przedsiębiorczości, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Przedsiębiorcy mogą już czerpać korzyści z kolejnego porozumienia podpisanego przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Tym razem Stowarzyszenie podejmie współpracę ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oba podmioty działają w przekonaniu, że ich porozumienie przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich ma podpisane porozumienia z szeregiem stowarzyszeń i instytucji, dzięki którym eksporterzy mogą wymieniać doświadczenia i zawierać sprzyjające rozwojowi kontakty.

 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zawarło dotychczas porozumienia z następującymi podmiotami:

 1. Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Stowarzyszeniem Agro Biznes Klub z siedzibą w Warszawie
 3. Stowarzyszeniem Polskiej Armatury Przemysłowej z siedzibą w Kielcach
 4. Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
 5. Polskim Stowarzyszeniem Branży Zabawek i  Artykułów Dziecięcych z siedzibą w Warszawie
 6. Grupą Biznesu Polskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 7. Klubem Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej z siedzibą w Pradze
 8. Kanadyjsko – Polską Izbą Handlową z siedzibą w Toronto
 9. Targami Kielce z siedzibą w Kielcach
 10. Włosko – Polską Izbą Handlowo – Przemysłową z siedzibami w Mediolanie i Warszawie
 11. Polskim Bankiem Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie
 12. Polonijnym Korpusem Eksporterów z siedzibą w Warszawie

 

Członkami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich są:

- Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z siedzibą w Warszawie i oddziałami w miastach wojewódzkich

- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) z siedzibą w Warszawie i oddziałami w miastach wojewódzkich.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

ul. Smolna 38, lok. 10c; 00 – 375 Warszawa

Tel. 22 331 06 39; Tel./faks: 22 331 06 40

www.eksporterzy.org

Liczba wyświetleń: 482

powrót