Szkolenia

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczących „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty wynikającej z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO)

2019.09.02 14:50 , aktualizacja: 2019.09.05 15:03

Autor: Agnieszka Kwiatkowska (OS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ponownie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO).
 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 6 września 2019 r. – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, miejsce szkolenia: siedziba Delegatury Urzędu w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, sala nr 105,
  • 12 września 2019 r.– Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, miejsce szkolenia: siedziba Delegatury Urzędu w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4 (brak wolnych miejsc!).
  • 19 września 2019 r. – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, miejsce szkolenia: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, sala konferencyjna.
  • 25 września 2019 r. – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, miejsce szkolenia: budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19, sala konferencyjna nr 13 na parterze (brak wolnych miejsc!).
  • 3 października 2019 r.– Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, miejsce szkolenia: siedziba Delegatury Urzędu w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, sala na parterze.

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO). W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
 

Szkolenia są bezpłatne!
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej (z zaznaczeniem jednego, wybranego terminu szkolenia) oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia: faks: (22) 59-79-629; e-mail:

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

  • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 703
  • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 164
  • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 263
  • Magdalena Olejko, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych, tel. 22 59 79 292.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 173 kB, Liczba pobrań: 518
Rozmiar: 176 kB, Liczba pobrań: 384

Liczba wyświetleń: 1481

powrót