Konkurs „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – WIERZBA”

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA” wybrane

2016.08.25 09:25 , aktualizacja: 2016.09.27 14:38

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – WIERZBA” wybrane

 

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego: muzealnego projektu edukacyjnego, muzealnego projektu otwartego wydawnictwa muzealnego 2015 roku ubiegało się rekordowo wiele, bo aż 91 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza.

 

Zainteresowanie

W kategorii „Najciekawsza wystawa”, zgłoszono 5 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, których organizatorem, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą być powiaty, gminy i inne podmioty, a także osoby prywatne oraz 27 wystaw przygotowanych przez większe muzea, których organizatorem może być Samorząd Województwa Mazowieckiego, naczelne i centralne organy administracji państwowej, Miasto Stołeczne Warszawa lub uczelnie wyższe.

 

W kategorii „Najlepszy muzealny projekt edukacyjny” zgłoszono 16 projektów. W kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” zgłoszono 19 projektów oraz w kategorii „Wydawnictw muzealnych” zgłoszono 19 wydawnictw.

 

Gala

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom X edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” odbędzie się 22 września 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Sierpcu.

 

Lista laureatów

 1. Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana w 2015 roku” – wystawy przygotowane przez mniejsze muzea:
  • pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. „Warka – miasto dotknięte historią” zrealizowana przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
  • drugie miejsce zajęła wystawa pt. „Żyrardów Pawła Hulki-Laskowskiego w fotografii 3D” zrealizowana przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie,
  • trzecie miejsce zajęła wystawa pt. „Polska, słup granitowy Armii Polskiej – Szkoła Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Historia, zabytki, tradycje, pamiątki, absolwenci” zrealizowana przez Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej.

 

 1. „Najciekawsza wystawa zorganizowana w 2015 roku” – wystawy przygotowane przez większe muzea:
  • pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. „Konie w Warszawie XIX i XX wieku” zrealizowana przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie,
  • drugie miejsce zajęła wystawa pt. „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” zrealizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
  • trzecie miejsce zajęła wystawa pt. „Igrzyska za drutami” zrealizowana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
  • Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały:
   • „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Wystawa z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona narodzinom uczelni” zrealizowana przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,

   • „Z przeszłości geologicznej Ziemi” zrealizowana przez Muzeum Ziemi w Warszawie,

   • „Z Orłem Białym przez wieki” zrealizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,

   • „Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie” zrealizowana przez tę placówkę.

 

 1. Kategoria „Najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2015 roku”:
 • pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Warsztaty „Pies i wilk””, zrealizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
 • drugie miejsce zajął projekt pt. „PIASTODZIEJE Cykl przedstawień i warsztatów rodzinnych” zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie,
 • trzecie miejsce ex aequo zajął projekt pt. „Goście Gościom” zrealizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz projekt pt. „Praskie czwartki: – Sekrety starych ilustracji; - Pora na dokument; Prawobrzeżni - Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy” zrealizowany przez Muzeum Warszawskiej Pragi.

 

 1. Kategoria „Najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2015 roku”:
 • pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Projekt Reduta Ordona” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
 • drugie miejsce zajął projekt pt. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego na cele muzealne i otwarcie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Siedlcach,
 • trzecie miejsce zajął projekt pt. „Impreza plenerowa „Żniwa w skansenie”” zrealizowany przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 • Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał projekt pt. „Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej – przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego” zrealizowany przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

 

 1. Kategoria „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2015 roku przez placówkę muzealną”:
 • pierwsze miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Od obrzędu do widowiska ludowego. Zwyczaje regionu radomskiego” Justyna Górska-Streicher wydane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,
 • drugie miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom II” wydane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
 • trzecie miejsce ex aequo zajęło wydawnictwo pt. „Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2015” wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (wniosek 12wm) oraz wydawnictwo „Władysław Stanisław Reymont – pierwszy noblista Niepodległej – redakcja naukowa: Ewa Koralewska, Janusz Gmitruk wydane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 • Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dwa wydawnictwa:
  • „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim. Katalog wystawy”. Autor: Aneta Oborny wydane przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

  • „Książnica – Atlas, Plan Warszawy 1939, Plan miasta stołecznego Warszawy, Instytut Kartograficzny imienia E. Romera, Wydawnictwo S.A. Książnica – Atlas, Lwów. Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy”. Autorzy: Jarosław Trybuś, Paweł E. Weszpiński, Ryszard Mączewski, Witold Pietrusiewicz wydane przez Muzeum Warszawy.

 

Liczba wyświetleń: 1348

powrót