Konkurs „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – WIERZBA”

Najlepsza wystawa na Mazowszu wybrana!

2014.08.04 14:25 , aktualizacja: 2014.08.04 14:58

Autor: Sławomir Ignaczak, Wprowadzenie: Ilona Zięba

VIII edycja Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” rozstrzygnięta. O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszej imprezy i najlepszego wydawnictwa muzealnego 2013 roku ubiegało się 36 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza.

 

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba” ma na celu pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz  nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocję muzeów oraz Województwa Mazowieckiego.


W kategorii – najciekawsza wystawa zgłoszono 4 wystawy przygotowane przez tzw. „mniejsze” muzea, których organizatorem, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą być powiaty, gminy i inne podmioty, a także osoby prywatne oraz 8 wystaw przygotowanych przez tzw. „większe” muzea, których organizatorem może być Samorząd Województwa Mazowieckiego, naczelne i centralne organy administracji państwowej, Miasto Stołeczne Warszawa lub uczelnie wyższe.

W kategorii – najlepsza impreza zgłoszono 9 imprez oraz w kategorii wydawnictw muzealnych: 13 wydawnictw.

Ponadto zgłoszony został jeden wniosek w sprawie przyznania Grand Prix, a także jeden wniosek, który dotyczył przyznania honorowej nagrody za najlepszy projekt inwestycyjny, finansowany ze środków unijnych.

W kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” kapituła nagrodziła:
 

Wśród wystaw przygotowanych przez większe muzea:
 

- pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. Warszawa Białoszewska. Te leżenia, latania i transe…, zorganizowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,

- drugie miejsce zajęła wystawa pt. Zawód architekt - wystawa towarzysząca V. edycji festiwalu "Warszawa w budowie"  zorganizowana przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej,

- trzecie miejsce zajęła wystawa pt. Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 roku,  zorganizowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Ponadto kapituła zdecydowała o przyznaniu w kategorii wystaw przygotowanych przez większe placówki dwóch wyróżnień honorowych dla następujących wystaw:

- Czas świętowania w kulturach ludowych Polski i Europy zorganizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

- Piotrówka. Pamięć rodowodu zorganizowana przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

 

Wśród wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea:
 

- pierwsze miejsce zajęła ex aequo wystawa pt. Przemysłowe Legionowo 1897 - 1939  zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Legionowie oraz wystawa pt. Dom Państwa Markwartów. Ślad życia w dawnym Żyrardowie zorganizowana przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie,

- drugiego miejsca nie przyznano,

- trzecie miejsce zajęła wystawa pt. Poszli nasi w bój bez broni zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego.

 

W kategorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w plenerze – zorganizowana poza terenem muzeum” kapituła nagrodziła:

- pierwszego miejsca nie przyznano,

- drugie miejsce zajęła impreza pt. Piecowiska Stare - wioska archeologiczna zorganizowana przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie,

- trzecie miejsce zajęła impreza pt. Gra miejska "Ostrołęka 1831 - Testament Czwartaka" zorganizowana przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała impreza "Sochaczew - 7 wieków historii" - w klimacie średniowiecza zorganizowana przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

 

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo muzealne ” kapituła nagrodziła:


- pierwsze miejsce zajęło wydawnictwo pt. "Jacek Malczewski znany i nieznany", autorki: Paulina Szymalak, Ilona Pulnar - Ferdjani wydane przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

- drugie miejsce zajęło wydawnictwo pt. "Ars Litographica. Sztuka litografii ze zbiorów Muzeum Drukarstwa Warszawskiego", Michał T. Horoszewicz, Joanna Makuch-Folwarska wydane przez Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Oddział Muzeum Warszawy,

- trzecie miejsce zajęło wydawnictwo pt. "Powstanie styczniowe. Album z serii Polskie powstania narodowe", pomysłodawca, redaktor i autor - Tadeusz Skoczek  wydane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało wydawnictwo pt. "Warszawa Białoszewska. Te leżenia, latania i transe…", autorzy tekstów: Małgorzata Wichowska, Jarosław Klejnocki, Marek Nowakowski, Krzysztof Rutkowski wydane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

 

Ponadto kapituła postanowiła o przyznaniu honorowej nagrody dla projektu „Zdarzyło się kiedyś nad wodą…”, który został zakończony w 2013 r., jako dla najlepszego projektu realizowanego ze środków unijnych przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.


W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Uroczystość wręczenia nagród i honorowych wyróżnień laureatom VIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” będzie miała miejsce 19 września 2014 r. w Żyrardowie.

Liczba wyświetleń: 770

powrót