Konkurs „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – WIERZBA”

XIII edycja konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” rozstrzygnięta

2019.07.29 11:55 , aktualizacja: 2019.07.31 12:50

Autor: Karolina Grzegrzółka (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego muzealnego projektu edukacyjnego, najlepszego muzealnego projektu otwartego i najlepszego wydawnictwa muzealnego 2018 roku ubiegało się rekordowo wiele, bo aż 110 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza.

 

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne- Wierzba” ma na celu pobudzenie pracy muzeów poprzez wyłonienie najlepszych placówek muzealnych i wyróżnienie oraz nagrodzenie najciekawszych zdarzeń przez nie opracowanych i realizowanych, promocję muzeów oraz Województwa Mazowieckiego.
W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie Województwa Mazowieckiego.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” będzie miała miejsce 30 września 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

W ramach XIII edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zgłoszonych zostało łącznie 110 zdarzeń muzealnych, w tym:

5 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea

21 wystawy przygotowane przez większe muzea

19 muzealnych projektów otwartych

22 muzealnych projektów edukacyjnych

23 wydawnictw muzealnych

20 kategoria Niepodległa


Lista laureatów XIII  edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne- Wierzba”

Kategoria „najciekawsza wystawa zorganizowana w 2018 roku”

Wystawy przygotowane przez mniejsze muzea:

- pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. „Błonie -miasto na szlaku” - pierwsza stała wystawa inaugurująca działalność Muzeum Ziemi Błońskiej” zrealizowana przez Muzeum Ziemi Błońskiej,

- drugie miejsce zajęła wystawa pt. „wySNUTE nici” zrealizowana przez Muzeum im. Filipa de Girarda w Żyrardowie,

- trzecie miejsce zajęła wystawa pt. „Życie codzienne żyrardowskich oficjeli” zrealizowana przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

 

Wystawy przygotowane przez większe muzea:

- pierwsze miejsce zajęła wystawa pt. „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” zrealizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

- drugie miejsce zajęła wystawa pt. „Cykl wystaw: Warszawskie Teatrowisko
1. Teatrowisko Warszawskie w grafice i fotografii z przełomu XIX i XX wieku, 2. Teatr Letni
w Ogrodzie Saskim, 3. Józef Zejdowski i teatr praski 1903-1957” zrealizowana przez Muzeum Teatralne,

- trzecie miejsce zajęła wystawa pt. „90. urodziny warszawskiego ZOO” zrealizowana przez Muzeum Warszawskiej Pragi.
 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy wystawy:

 • Projekt pt. Wystawa czasowa „Obcy w domu. Wokół marca' 68” zrealizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • „Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce” zrealizowana przez  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • „Wojciech Fangor. Optyczne wibracje” zrealizowana przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

 

Kategoria „najlepszy muzealny projekt edukacyjny zrealizowany w 2018 roku”

- pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Muzeum w terenie. Etnograficzne reminiscencje filmowe” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

-drugie miejsce zajął projekt pt. „Muzeum Dostępne. Sztuka dla wszystkich” zrealizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

- trzecie miejsce zajął projekt pt. „Co jest zabytkiem? Projekt edukacyjny dotyczący historii Starego Miasta w Warszawie” zrealizowany przez Centrum Interpretacji Zabytku.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały trzy projekty edukacyjne:

 • „Niepodległość uskrzydla – edycja 2018” zrealizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
 • „Wagon Kultury” zrealizowany przez Stację Muzeum  w Warszawie,
 • „Jednodniowe pobyty edukacyjne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” zrealizowany przez Muzeum Romantyzmy w Opinogórze.


Kategoria „najlepszy muzealny projekt otwarty zrealizowany w 2018 roku”

- pierwsze miejsce zajął projekt pt. „Badania, wydobycie i dokumentacja cyfrowa wraku największego statku śródlądowego średniowiecznej Europy - szkuty wiślanej z Czerska” zrealizowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne,

- drugie miejsce zajął projekt pt. Zakończenie realizacji projektu „Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej,

- trzecie miejsce zajął projekt pt. „Łączy nas pamięć – uroczysty koncert z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim” zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymał projekt:

 • „Akademia Pana Jana. Witamy w naszej bajce” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Iłży,

 

Kategoria „najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane w 2018 roku przez placówkę muzealną”

- pierwsze miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Sobiescy – zachowane w dźwiękach” zrealizowana przez Muzeum Ludowych instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

- drugie miejsce zajęło wydawnictwo pt. „Warszawskie Teatrowisko” wydane przez Muzeum Teatralne,

 

- trzecie miejsce ex aequo zajęło wydawnictwo pt. „Teren zabytkowy Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Przewodnik dla osób niewidomych
i słabowidzących” wydane przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydawnictwo pt.
„W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości/In King Matt’s Poland. The 100th Anniversary of Regaining Independence, praca zbiorowa pod redakcją Tamary Sztymy
i Anny Czerwińskiej” wydane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a także wydawnictwo
pt. Katalog wystawy „Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego
w Polsce” wydane przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

 


Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały cztery  wydawnictwa:

 • „Polonia Restituta: 1919–1921, red. Tadeusz Skoczek; Polonia Restituta: 1914–1918, red. Tadeusz Skoczek, Tytuł serii: Polskie Powstania Narodowe” wydane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,
 • „Muzeum Regionalne w Siedlcach” wydane przez Muzeum Regionalne w Siedlcach,
 • „Park Rzeźby. Rozdział X: Weneckie Biennale na Bródnie. Olga Byrska, Sebastian Cichocki.” wydane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
 • „ Strefa dźwięków” – Maria Szymańska Ilnata wydane przez Muzeum Azji i Pacyfiku.

 

Kategoria „Niepodległa”

- pierwsze miejsce zajął projekt pt. Wystawa czasowa „W Polsce króla Maciusia. 100- lecie odzyskania niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

- drugie miejsce zajął projekt pt. „Blask Orderów w 100- lecie odzyskania niepodległości” zrealizowany przez Muzeum Łazienki Królewskie,

- trzecie miejsce zajął projekt pt. „Znaki wolności. O trwaniu polskiej Tożsamości narodowej” zrealizowany przez Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum.


Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały cztery projekty:

 • „Stulecie grupy Skamander” zrealizowany przez Muzeum  im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów,
 • Wystawa czasowa „Gwiazdy sportu w Niepodległej ” zrealizowany przez Muzeum Sportu
  i Turystyki.
 • Weekend patriotyczny „Ostrołęka dla Niepodległej” zrealizowany przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej,
 • „ Rok setnej rocznicy 1918-2018” zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Siedlcach.

 

Grand Prix

Grand Prix otrzymał projekt pt. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim", zrealizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Liczba wyświetleń: 1495

powrót