Inne

III edycja Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie w 85. rocznicę ur. S. Mrożka

2015.04.13 10:00 , aktualizacja: 2015.09.10 10:53
Autor: Anna Grzywacz, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Serdecznie zapraszamy szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, domy i centra kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Mazowsza.

 

Festiwal, jak co roku odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Andrzeja Seweryna. Do współpracy zaprosiliśmy Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Urząd Miasta st. Warszawy.

           

Zgodnie z poniżej zamieszczonym, zaktualizowanym regulaminem Festiwalu, głównym zadaniem jego uczestników będzie przygotowanie i zaprezentowanie przez młodzież przedstawienia teatralnego opartego lub zainspirowanego twórczością Sławomira Mrożka.

           

Warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie wzięcia udziału do 30 września br. na „Karcie zgłoszenia”, a do 31 października br. przesłanie na nośniku elektronicznym  nagrania zadeklarowanego wcześniej i przygotowanego spektaklu.

           

Główną nagrodą dla laureata/laureatów Festiwalu będą warsztaty teatralne zorganizowane w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz możliwość wystawienia nagrodzonej sztuki na deskach tego Teatru. Przewidziane są również inne nagrody, np. bilety na wskazany przez przedstawiciela Teatru Polskiego spektakl lub premierę.

           

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Anną Grzywacz tel. (22) 597 95 26; e.mail: lub Magdaleną Mróz, pracownikiem Działu Literackiego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, tel.: 512 356 943, e-mail:  .

         

Deklaracje uczestniczenia w Festiwalu należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,  z dopiskiem  - Festiwal Teatrów Młodzieżowych organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w 85. rocznicę urodzin Sławomira Mrożka – „W świecie Mrożka”.

 

Nośniki elektroniczne z nagranym spektaklem należy składać osobiście, drogą pocztową w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, z dopiskiem  - Festiwal Teatrów Młodzieżowych organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w 85. Rocznicę urodzin Sławomira Mrożka – „W świecie Mrożka”

Pliki do pobrania

Rozmiar: 471 kB, Liczba pobrań: 257, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 353
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 312

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 888

powrót