Inne

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – II edycja wojewódzka

2019.11.14 10:45 , aktualizacja: 2019.11.14 10:57

Autor: Marzena Wardzyńska (RW), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Serdecznie zapraszamy sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2019 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład.

 

Celem konkursu jest: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

 

Pula nagród w konkursie to 6 000 zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 31 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

 

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 105 kB, Liczba pobrań: 364
Rozmiar: 102 kB, Liczba pobrań: 312
Rozmiar: 94 kB, Liczba pobrań: 204
Rozmiar: 98 kB, Liczba pobrań: 196
Rozmiar: 96 kB, Liczba pobrań: 243

Liczba wyświetleń: 894

powrót