Inne

„Pozytywista Roku 2012” – konkurs aktywnie promujący przedsiębiorczość

2013.01.18 14:15 , aktualizacja: 2013.01.18 14:22
Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Już po raz piąty fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” zaprasza do udziału w konkursie „Pozytywista Roku”. Zgłoszenia kandydatów za 2012 r. przyjmowane są do końca lutego br. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

 

Kogo szuka „Wokulski”

„Pozytywista Roku” to wyróżnienie dla osób, firm lub Instytucji, promujących szeroko rozumianą przedsiębiorczość. Zgłaszać też można osoby zaangażowane w sprawy społeczne, badania, lokalny rozwój czy ochronę środowiska.

Warunkiem wstępnej rejestracji Kandydata do tytułu „Pozytywista Roku 2012” jest przesłanie na adres konkurs@pozytywistaroku.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.pozytywistaroku.pl . Ponieważ zgłoszeń dokonują osoby trzecie, ostateczne zarejestrowanie kandydata możliwe jest dopiero po uzyskaniu jego osobistej zgody na udział w konkursie.

 

Kim jest współczesny „pozytywista”?

To odnoszący sukcesy przedsiębiorca, dbający o rozwój i zysk swojej firmy, a jednocześnie osoba angażująca się w życie społeczności lokalnej, pracująca dla jej rozwoju. Znakiem rozpoznawczym „pozytywisty” jest to, że buduje, tworzy i organizuje. „Pozytywistą Roku” może być też manager, lider, urzędnik, nauczyciel czy działacz społeczno-gospodarczy itp. Tytuł mogą też uzyskać firmy, urzędy, instytucje, szkoły i organizacje pozarządowe. Wszyscy ci, którzy wnoszą dodatkową wartość w życie społeczeństwa.

 

Idea i misja konkursu

To wyjątkowy konkurs, nawiązujący do pozytywistycznych idei pracy u podstaw i pracy organicznej. Promuje wartości ważne dla prowadzenia biznesu: zaufanie, współpracę, uczciwość i odpowiedzialność. Mimo że mocno osadzony w rodzimej tradycji i historii, skupia się na przyszłości – wyzwaniach teraźniejszości i wizji budowania wspólnego jutra (repozytywizm).

 

Kategorie konkursowe edycji 2012

We wszystkich kategoriach konkursu decydującym jest dorobek Kandydata oraz to czy jego działania wykraczają poza obowiązujące ramy, zwyczaje, itp. Kapituła Konkursu „Pozytywista Roku 2012” przyzna nagrody w pięciu kategoriach:

  • Firmy rodzinne
  • Wizja i przywództwo
  • Badania i rozwój
  • Ekologia i rozwój zrównoważony
  • Otoczenie biznesu

 

Więcej informacji na:

www: http://www.pozytywistaroku.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/PozytywistaRoku

 

Organizator Konkursu

Fundacja Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”,której misją jest promocja przedsiębiorczości, wspieranie walki z bezrobociem oraz pomnażanie pomyślności i dobrobytu obywateli. Więcej informacji o Fundacji „Wokulski” na: www.fundacjawokulski.pl .

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 250 kB, Liczba pobrań: 425, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 168

powrót