Ekokonkursy

XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

2019.10.03 09:10

Autor: Katarzyna Przykucka (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

 

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mazowsza. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.

 

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas IIII mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IVVI – fotografię przedstawiającą Mazowieckie Krajobrazy (z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia), natomiast uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

 

Terminy

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie:

od 7 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (prace z obszaru m.st. Warszawa).

 

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii
i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 059  – Milena Marczewska

(22) 59 79 056 – Ewa Warywoda.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 28 kB, Liczba pobrań: 1692
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 877
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 762

Liczba wyświetleń: 4781

powrót