Ekokonkursy

XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!” - zgłoszenia do 31 października!

2018.09.28 12:35 , aktualizacja: 2018.10.31 15:24

Autor: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

 

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

 

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas I-III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI – komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

 

Terminy

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).

 

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów: (22) 59 79 056 – Ewa Warywoda oraz (22) 59 79 059  – Milena Marczewska.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 797
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 464
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 575

Liczba wyświetleń: 2004

powrót