Ekokonkursy

XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy”

2016.08.29 11:15 , aktualizacja: 2016.10.11 09:29

Autor: Milena Marczewska, (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy” adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu województwa mazowieckiego.

 

Stawiamy na podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Chcemy kształcić u dzieci i młodzieży indywidualną odpowiedzialności za stan środowiska, promować działania mające chronić powietrze oraz ograniczać tzw. niską emisję.

 

Prace konkursowe powinny nawiązywać do pojęcia „niskiej emisji”, a także wskazywać, jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez indywidualne gospodarstwa.

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. 

Uczniowie klas 0–III szkół podstawowych mają wykonać plakat z hasłem ekologicznym, uczniowie klas IV–VI ulotkę edukacyjną, a gimnazjaliści będą pisać wiersz.

Mamy nadzieję, że konkurs będzie stanowił inspirację dla dzieci i młodzieży – jak również ich opiekunów.

 

Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi wytycznymi.

Prace należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 września do 10 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).

 

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 056 – Ewa Warywoda

(22) 59 79 059  – Milena Marczewska

 

XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 1522
Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 849, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 613, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 3504

powrót