Ekokonkursy

VIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli

2016.02.17 15:05 , aktualizacja: 2016.09.27 11:35

Autor: Marcin Sokołowski (PE), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: ,,Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne’’.

 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych Mazowsza. Konkurs wspiera promowanie ochrony przyrody w regionie, a także popularyzację wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa wiedzę na temat miejsc atrakcyjnych przyrodniczo. Konkursy ekologiczne dla przedszkoli z województwa mazowieckiego organizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2009 r.

 

Liczymy, że realizacja konkursu przyczyni się do umacniania wśród dzieci poczucia tożsamości z otaczająca naturą, które zaprocentuje właściwą postawą ekologiczną w późniejszym życiu. Mamy nadzieję, że będzie stanowił on inspirację dla dzieci i ich opiekunów do odkrywania piękna mazowieckiej przyrody podczas spacerów i pieszych wycieczek.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z umieszczonym poniżej „Regulaminem konkursu” oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

 

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej od 1 marca 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Ochrony Przyrody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody pod następującymi mailami: ; ;  

 

 

 

 

 

 

VIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. ,,Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne’’ dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 642,60 zł www.wfosigw.pl .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 1495
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 765

Liczba wyświetleń: 2754

powrót