Ekokonkursy

Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

2015.08.17 14:00 , aktualizacja: 2016.02.11 15:25

Autor: Marcin Sokołowski (PŚ), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

 

Kontynuując działania z lat ubiegłych Samorząd Województwa Mazowieckiego pragnie utrwalać w uczniach świadomość wobec zagrożeń środowiska, a także zachęcić ich do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Tego typu edukacja ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy.

 

Do udziału zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z wytycznymi.

 

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej od 1 września 2015 r. do 12 października 2015 r. (decyduje data stempla), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, a także pomoce dydaktyczne dla szkół.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

 

 (22) 59 79 057 – Magda Szefer

 (22) 59 79 473 Małgorzata Gawkowska

 

Podstawowym zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Tegoroczna edycja służyć będzie promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Popularyzacja tematu OZE ma zwiększyć zainteresowanie źródłami energii odnawialnej wykorzystywanymi przez indywidualne gospodarstwa domowe. OZE to także inwestycje w ochronę klimatu i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Wiele zmian klimatycznych powodowanych jest rosnącym wykorzystaniem zasobów naturalnych, będących efektem zaspokojenia obecnego modelu produkcji i konsumpcji. Do zatrzymania istniejącego trendu potrzebne są głębokie zmiany wzorców konsumpcji na poziomie gospodarstw domowych. Rosnąca świadomość dzieci może wpływać na zachowania dorosłych i pomoże stworzyć w przyszłości świadome ekologicznie społeczeństwo.

 

 

 

 

 XIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 619,65 zł.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 75 kB, Liczba pobrań: 1848, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 770, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 644, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 621, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2532

powrót