Ekokonkursy

VII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: Kalendarz z energią

2015.08.17 14:00 , aktualizacja: 2016.02.11 15:31

Autor: Marcin Sokołowski (PŚ), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w VII edycji konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: Kalendarz z energią.

 

Konkursy ekologiczne wpisały się już na stałe do kalendarza imprez edukacyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem tegorocznej edycji konkursu jest promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Promocja i popularyzacja tematu OZE ma zwiększyć zainteresowanie źródłami energii odnawialnej wykorzystywanymi przez indywidualne gospodarstwa domowe. OZE to także inwestycje w ochronę klimatu i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Wiele zmian klimatycznych powodowanych jest rosnącym wykorzystaniem zasobów naturalnych, będących efektem zaspokojenia obecnego modelu produkcji i konsumpcji. Do zatrzymania istniejącego trendu potrzebne są głębokie zmiany wzorców konsumpcji na poziomie gospodarstw domowych. Rosnąca świadomość dzieci może wpływać na zachowania dorosłych i pomoże stworzyć w przyszłości świadome ekologicznie społeczeństwo.

 

Realizacja konkursu przyczyni się do rozwinięcia wśród dzieci poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, które zaprocentuje właściwą postawą ekologiczną w późniejszym życiu. Mamy nadzieję, że konkurs będzie stanowił inspirację dla dzieci, jak również ich opiekunów.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi. Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie od 1 września do 12 października br. (decyduje data stempla), na adres organizatora: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

 

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 057 – Magda Szefer

(22) 59 79 47 – Małgorzata Gawkowska

 

 

 

VII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn. „Kalendarz z energią” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14.051,06 zł.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 33 kB, Liczba pobrań: 610, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 1100, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2052

powrót