Ekokonkursy

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu Zbiórka Makulatury

2010.06.08 09:05 , aktualizacja: 2010.06.10 09:54

Autor: Marcin Sokołowski, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego od 2005 roku jest organizatorem Konkursu - zbiórka makulatury dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 17 czerwca 2010 r. odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakończenie VI Edycji Konkursu, który został zorganizowany w ramach realizacji zapisów zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015, w części dotyczącej edukacji ekologicznej. VI jego edycja przebiegała w okresie od 15 grudnia 2009 do 31 marca 2010 roku. Dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu Województwa Mazowieckiego zbierały makulaturę i przekazywały podmiotom zajmującym się zbiórką makulatury. Do dnia 30 kwietnia 2010 roku wpływały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego raporty potwierdzające ilości zebranej makulatury.

Do Konkursu włączyło się 342 placówek oświatowych. Wzięło w nim udział 44 617 uczniów, którzy zebrali łącznie 1 228 678,89 kg makulatury. Podczas uroczystego zakończenia podsumowującego Konkurs nastąpi wręczenie nagród przyznawanych w 8 kategoriach:

 1. najlepsze przedszkole,
 2. szkoła podstawowa o liczbie do 100 uczniów,
 3. szkoła podstawowa o liczbie od 101 do 400 uczniów,
 4. szkoła podstawowa o liczbie 401 i więcej uczniów,
 5. gimnazjum o liczbie do 200 uczniów,
 6. gimnazjum o liczbie od 201 do 400 uczniów,
 7. gimnazjum o liczbie 401 i więcej uczniów,
 8. szkoła ponadgimnazjalna.

 

Uroczystość odbędzie się dnia 17 czerwca 2010 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele dyrekcji oraz uczniów zwycięskich szkół i przedszkoli. Wszystkim 24 laureatom Konkursu, czyli trzem pierwszym placówkom oświatowym, które uzyskały największą liczbę punktów w danej kategorii, zostaną wręczone dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci: książek, albumów, zestawów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, (projektory multimedialne, mikroskopy wraz z preparatami mikroskopowymi, zewnętrzne stacje pogody, walizki Eko-Badacza, zestawy ekologiczne do badania wody, modele demonstracyjne energii odnawialnej wiatru, wody i słońca oraz film DVD).

 

Laureaci konkursu zostali wyłonieni wg kryteriów określonych w Regulaminie VI edycji Konkursu – zbiórka makulatury.

Zastosowano 3 kryteria, wg których określono liczbę punktów dla poszczególnych uczestników w każdej kategorii:

 1. Powszechność udziału uczniów danej placówki w Konkursie, gdzie najwyższą liczbę punktów (50) otrzymała placówka, w której procentowy udział uczniów przystępujących do Konkursu w stosunku do liczby uczniów ogółem wyniósł 100%.
 2. Największa ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia biorącego udział w tym Konkursie  
  - maksymalna ilość punktów 30.
 3. Największa ilość zebranej makulatury w danej kategorii - największa liczba, możliwa do zdobycia, to 20 punktów.

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie danych uzyskanych z nadesłanych przez uczestników Konkursu raportów, wyłoniono zwycięzców w następujących kategoriach:

 • Przedszkola:
 • Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozienicach – 100 pkt,
 • Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, Powiat Przasnyski – 60,09 pkt,
 • Przedszkole Nr 294 w Warszawie – 56,58 pkt,
 • Szkoły podstawowe z liczbą uczniów do 100:
 • Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Krypach, Gmina Wierzbno, Powiat Węgrowski – 97,25 pkt,
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Machcinie, Gmina Bielsk, Powiat Płocki – 80,34 pkt,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy, Gmina Konstancin Jeziorna, Powiat Piaseczyński – 76,74 pkt,
 • Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 101 do 400:
 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” w Warszawie – 80,82 pkt,
 • Szkoła Podstawowa w Ruścu, Gmina Nadarzyn, Powiat Pruszkowski – 74,33 pkt,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie – 70,76 pkt,
 • Szkoły podstawowe z liczbą uczniów powyżej 400:
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Piastowie, Powiat Pruszkowski  – 92,24 pkt,
 • Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, Powiat Pruszkowski – 82,29 pkt,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego
  w Kozienicach – 72,19 pkt,
 • Gimnazja z liczbą uczniów do 200:
 • Publiczne Gimnazjum w Broku, Powiat Ostrowski – 97,83 pkt,
 • Zespół Szkół Publicznych, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Wierzchowinach, Gmina Jedlińsk, Powiat Radomski – 88,40 pkt,
 • Publiczne Gimnazjum w Drwalewie, Gmina Chynów, Powiat Grójecki – 79,20 pkt,
 • Gimnazja z liczbą uczniów od 201 do 400:
 • Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym, Powiat Grójecki
  – 98,53 pkt,
 • Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Pionkach, Powiat Radomski – 97,65 pkt.,
 • Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie, Powiat Miński – 60,95 pkt,
 • Gimnazja z liczbą uczniów powyżej 400:
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach – 100 pkt,
 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 143 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie
  – 80,27 pkt,
 • Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu – 51,61 pkt,
 • Szkoły ponadgimnazjalne:
 • Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Żurominie 89,65 pkt,
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Płońsku – 63,77 pkt,
 • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku – 56,22 pkt.

 

Łącznie w sześciu edycjach konkursu, wzięło udział 342 187 uczniów z 46 765 szkół i przedszkoli, którzy zebrali 7 051 293,04 kg makulatury.

 

Wciąż nie słabnie popularność tego Konkursu i z każdym rokiem nowe placówki decydują się wziąć w nim udział. Są też takie, które po raz kolejny plasują się w gronie laureatów. Główny cel edukacyjny Konkursu, jakim jest zachęcenie dzieci i młodzieży do selektywnego zbierania surowców wtórnych, został osiągnięty, Dlatego też należy mieć nadzieję, że wysiłek włożony w kształtowanie świadomości ekologicznej w szkołach i przedszkolach zaowocuje właściwymi zachowaniami służącymi poprawie naszego środowiska naturalnego, nie tylko wśród dzieci, ale również – pod ich wpływem – wśród dorosłych.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 486 kB, Liczba pobrań: 4150, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 1908

powrót