Komunikaty

Końcowe prace nad rozwojem narzędzi wsparcia Społeczeństwa Informacyjnego na Mazowszu

2020.08.17 14:00 , aktualizacja: 2020.08.18 15:06

Autor: Maciej Jadczak (CG), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Rozpoczął się ostatni etap przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego. Po akceptacji dokumentu przez zarząd województwa, projekt trafi pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Strategia stanowi kluczowy element skutecznego wdrażania rozwiązań cyfrowych podnoszących jakość życia w regionie, jego rozwój gospodarczy oraz zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Na ostatniej prostej

Projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030 przeszedł pomyślnie kolejne etapy tworzenia, w tym otwarte konsultacje, oceny środowiskowe, a na posiedzeniu 11 sierpnia 2020 r. dokument uzyskał także akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego. Przed nami pozostał już ostatni choć kluczowy krok jakim jest przedłożenie projektu pod obrady i głosowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W przypadku pomyślnego przebiegu głosowania Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego stanie się jednym z kluczowych narzędzi wsparcia, koordynacji i monitorowania działań skierowanych na rozwój społeczny i gospodarczy przy wykorzystaniu dostępnych technologii cyfrowych.

 

Czemu to służy?

Rozwiązania cyfrowe to m.in. elektroniczne systemy zarządzania instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi, ich finansami, organizacją, zasobami technicznymi czy kadrowymi. To także narzędzia wsparcia edukacji w zakresie instrumentów multimedialnych czy systemów nauki zdalnej. To wreszcie sprawna administracja publiczna udostępniająca usługi w sposób umożliwiający załatwienie sprawy bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie oraz narzędzia i systemy teleopieki czy bezpiecznej płatności bezgotówkowej. Rozwiązania cyfrowe wymagają także rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej zapewniającej dostęp do Internetu i systemów teleinformatycznych na terenie całego województwa.

 

Rozwiązania na miarę czasów

Krytyczne znaczenie dostępności do tych rozwiązań kształtuje światowa dynamika przemian technologicznych i rozwój potrzeb społecznych z nimi związanych, ale w szczególności obecna sytuacja pandemiczna związana z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Utrzymujące się zagrożenie oraz wprowadzane środki zapobiegawcze jak wytyczne w zakresie zachowania dystansu społecznego, zmiany funkcjonowania instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych czy placówek medycznych, wywołują potrzeby bezzwłocznego wsparcia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuuje intensywne prace nad zapewnieniem w regionie wszystkich niezbędnych narzędzi i rozwiązań cyfrowych mogących wspierać bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza, jak i sprzyjających dalszemu podnoszeniu ich komfortu życia. Rozwój i jakość tych narzędzi zależą jednak od sprawnego planowania, odpowiedzialnej koordynacji i skutecznej realizacji, którą zapewnić ma właśnie wieloletnia Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 114

powrót