Komunikaty

Uwaga! Zmiana zasad współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2019

2019.05.29 13:30 , aktualizacja: 2019.07.30 12:24

Autor: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 701/48/19 z 28 maja 2019 r., zaktualizował Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2019 r.

 

Współorganizowane będą zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmować będzie pokrycie kosztów usług artystycznych, w szczególności występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów.

 

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają, załączone poniżej, zasady postępowania.

 

Dokumenty można składać:

• osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3;

• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3,
03-472 Warszawa.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod nr tel. (22) 59 79 525,
(22) 59 79 526, (22) 59 79 533, (22) 59 79 536, (22) 59 79 538, (22) 59 79 229.

 

Liczba wyświetleń: 2094

powrót