Komunikaty

Informacja w sprawie współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w roku 2019

2019.01.07 08:45 , aktualizacja: 2019.03.04 13:14

Autor: Katarzyna Klepaczewska (KP), Wprowadzenie: Dorota Mądral

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 218/11/18 z 27 grudnia 2018 r., ustalił Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2019 r.

 

Współorganizowane będą zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, rekonstrukcje historyczne, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, konferencje, wydarzenia naukowe, pikniki, wydawnictwa, audycje radiowe i telewizyjne, filmy, plenery malarskie, warsztaty artystyczne, gry miejskie.

 

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają, załączone poniżej, zasady postępowania.

 

Dokumenty można składać:

• osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3;

• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod nr tel. (22) 59 79 525, (22) 59 79 526, (22) 59 79 533, (22) 59 79 536, (22) 59 79 538, (22) 59 79 229.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 1986
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 1936
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 1163, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 4856

powrót