Komunikaty

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

2018.04.25 16:00 , aktualizacja: 2018.04.26 08:13

Autor: Ewelina Wilczewska (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ustanowiono, by zwrócić uwagę na powszechne występowanie uciążliwości akustycznych w życiu codziennym i ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Mając na uwadze poprawę stanu akustycznego środowiska 24 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Program opracowany został na podstawie wykonanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie map akustycznych obejmujących 67 fragmentów 33 dróg wojewódzkich. W dokumencie określono działania naprawcze, których celem jest poprawa klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie, czyli m.in. na terenach zabudowy mieszkaniowej, szkół i szpitali. Ograniczenie hałasu w środowisku uzyskuje się za pomocą dostępnych metod i rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, m. in. poprzez budowę wałów ziemnych, ekranów akustycznych, wymianę stolarki okiennej i prowadzenie właściwej polityki w zakresie planowania przestrzennego. Do realizacji głównych działań programu zobowiązany jest zarządca dróg objętych programem. Termin realizacji został wyznaczony do końca 2022 r.

Z treścią Uchwały 539/329/18 wraz z załącznikami można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 304

powrót