Komunikaty

Rozpoczął się drugi nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

2016.03.04 08:50 , aktualizacja: 2016.04.12 08:12

Autor: Agnieszka Mync, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

1 marca br. otwarto drugi nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020 (IBSR). Nabór dotyczy wszystkich celów szczegółowych w trzech priorytetach Programu. Obowiązuje dwuetapowa procedura aplikowania.

 

W 1. etapie – od 1 marca do 1 czerwca 2016 r. – beneficjenci składają koncepcje projektów (concept notes), spośród których zostaną wybrane projekty kwalifikujące się do 2. etapu.

 

Przed złożeniem koncepcji projektu Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat rekomendują partnerom wiodącym uzyskanie opinii na temat samego pomysłu. W tym celu należy przesłać na adres: wypełniony formularz Project idea form:

 

 

Możliwe są także indywidualne konsultacje pomysłów na projekt, które odbędą się w Berlinie:

  • 12 kwietnia br. w godz. 13.00-17.45,
  • 13 kwietnia br. w godz. 9.00-16.15.

Czas przewidziany na konsultację jednego pomysłu to około 45 minut.

 

W celu umówienia się na konsultację należy wysłać e-mail do P. Agnieszki Gniewosz na adres: , zawierający:

  • opis pomysłu projektowego w języku angielskim na formularzu Project idea form (adres: jak wyżej),
  • listę osób, które wezmą udział w konsultacjach indywidualnych ze strony wnioskodawcy,
  • preferowaną datę i godzinę spotkania.

Zgłoszenia na konsultację należy dokonać najpóźniej do 7 kwietnia br.

 

Ostatecznie wypracowane koncepcje projektów powinny zawierać w opisie informacje o ich strategicznym znaczeniu, głównych rezultatach, kluczowych działaniach oraz planowanym partnerstwie. Koncepcje należy sporządzić na Do koncepcji projektu należy dołączyć skan podpisanego potwierdzenia od partnera wiodącego. W 1. etapie wnioskodawcy nie składają wersji papierowych dokumentów.

 

Ogłoszenie wyników 1. etapu będzie uzależnione od liczby złożonych koncepcji projektów, jednak przewiduje się, że powinno to nastąpić we wrześniu 2016 r.

 

W 2. etapie – od września 2016 r. do stycznia 2017 r. – składane będą pełne wnioski aplikacyjne (za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków oraz w wersji papierowej). Ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania zaplanowano na maj 2017 r.

 

Informacja o naborze oraz polskie robocze tłumaczenie aktualnej wersji 3.0 podręcznika Programu IBSR dostępne są na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

 

Liczba wyświetleń: 519

powrót