Komunikaty

1 marca 2016 r. otwarcie II. naboru wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020

2016.02.03 08:55

Autor: Agnieszka Mync, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Grupa robocza Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (IBSR), na posiedzeniu 13 stycznia br., zaproponowała otwarcie II. naboru wniosków w dniu 1 marca 2016 r. Termin ten wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący, którego posiedzenie zostało zaplanowane na luty br.

 

Przewiduje się, że drugi nabór (podobnie jak pierwszy) będzie miał charakter dwuetapowy. W I. etapie wnioskodawcy będą składać do końca maja / początku czerwca koncepcje projektów (concept notes), spośród których Komitet wybierze projekty kwalifikujące się do II. etapu. Następnie, tylko wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do przedłożenia pełnych aplikacji. Zatwierdzenie koncepcji projektów zaplanowano na wrzesień br., natomiast wybór projektów do realizacji – na maj 2017 r.

 

Nabór będzie dotyczyć wszystkich celów szczegółowych trzech priorytetów Programu:

 

Priorytet 1 „Potencjał dla innowacji” z 3 celami szczegółowymi -

 • 1.1. „Infrastruktura badań i innowacji”
 • 1.2. Inteligentna specjalizacja”
 • 1.3. „Innowacje nietechnologiczne”

Priorytet 2 „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” z 4 celami szczegółowymi -

 • 2.1. „Czyste wody”
 • 2.2. „Energia odnawialna”
 • 2.3. „Efektywność energetyczna”
 • 2.4.”Zasobooszczędny niebieski wzrost”

Priorytet 3 „Zrównoważony transport” z 5 celami szczegółowymi -

 • 3.1. „Interoperacyjność transportu”
 • 3.2. „Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi”
 • 3.3. „Bezpieczeństwo morskie”
 • 3.4. „Żegluga przyjazna dla środowiska”
 • 3.5. „Mobilność miejska przyjazna dla środowiska”

 

IBSR obejmuje 11 krajów (lub ich części), w tym:

 • 8 krajów UE: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy (kraje związkowe: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i z Dolnej Saksonii – region Lüneburga), Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja oraz

 • 3 kraje spoza UE: Białoruś, Norwegia i Rosja (Sankt Petersburg, obwody archangielski, wołogodzki, kaliningradzki, leningradzki, murmański, nowogrodzki i pskowski, Republiki Karelii
  i Komi oraz Nieniecki Okręg Autonomiczny).

   

  Do ubiegania się o dofinansowanie projektów uprawnione są instytucje publiczne, instytucje prywatne posiadające osobowość prawną i organizacje międzynarodowe. Projekty w ramach Programu mogą być realizowane wyłącznie w partnerstwach z udziałem co najmniej 3 partnerów z 3 państw, w tym 2 z obszaru unijnego objętego Programem. Jeden z partnerów (z kraju UE lub Norwegii) przyjmuje na siebie rolę partnera wiodącego (z wyjątkiem podmiotów prywatnych). Dla partnerów z Polski poziom współfinansowania projektów wynosi do 85% z EFRR.

  Informacje o Programie: http://www.interreg-baltic.eu/home.html.

   

  Do czasu ukazania się pakietu aplikacyjnego właściwego dla II. naboru, można zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w I. naborze: http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/first-call-for-applications.html.

   

  23 lutego br. w Katowicach odbędzie się wspólne seminarium programów Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego, organizowane przez Wspólne Sekretariaty i Ministerstwo Rozwoju. W trakcie seminarium będzie można uzyskać informacje o programach, dowiedzieć się, na czym polega transnarodowy charakter projektów, kto może aplikować, jakie funkcje i obowiązki należą do partnera wiodącego oraz jak zbudować dobry projekt. Przewidziano sesje plenarne i warsztaty. Rejestracja na seminarium: http://ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/.

Liczba wyświetleń: 362

powrót