Komunikaty

Konkurs „Zbiórka zużytych baterii”

2014.10.02 13:50 , aktualizacja: 2014.10.03 07:46

Autor: Marta Czaplińska, (OŚ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Województwa Mazowieckiego prowadzi konkurs „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII 2014”, skierowany do przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Jest on realizowany w ramach publicznej kampanii edukacyjnej, na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Podstawowym jego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Mazowsza w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne.

Nabór uczestników konkursu został zakończony.

W placówkach oświatowych, które zgłosiły swój udział, od 29 września do 21 października br. trwa zbiórka
zużytych baterii i akumulatorów.

O zwycięstwie zadecyduje waga zebranych baterii i akumulatorów w przeliczeniu na liczbę wychowanków/uczniów w danej placówce.

 

Ważenie zebranych baterii i akumulatorów odbywać się będzie

od 22 października do 3 listopada 2014 r.

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Warunki konkursu zostały określone w Regulaminie konkursu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Opłat Środowiskowych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

w Biurze Informacji i Koordynacji,

pod numerami telefonów: (22) 59 79 703 – Marta Czaplińska, (22) 59 79 286 – Łukasz Malinowski.

Liczba wyświetleń: 2182

powrót