Komunikaty

„Żyję ekologicznie na co dzień” – zaproszenie do udziału w XII edycji konkursu

2014.08.25 14:25 , aktualizacja: 2014.09.15 08:45

Autor: Jarosław Warzywoda, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w XII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Żyję ekologicznie na co dzień” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

 

Podstawowym zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Intencją konkursu jest także rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska. Konkurs ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży do promowania konkretnych działań i rozwiązań w codziennym życiu, aby zapobiegać degradacji środowiska poprzez ograniczenie zużycia wody, energii elektrycznej czy ilości wytwarzanych śmieci, a w konsekwencji zapobiegać zmianom klimatu.

 

Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, uczniach klas starszych oraz młodzieży gimnazjalnej. Mamy nadzieję, że konkurs będzie stanowił inspirację dla dzieci i młodzieży – jak również ich opiekunów.

 

Kontynuując działania z lat poprzednich Samorząd Województwa Mazowieckiego pragnie utrwalać w uczniach świadomość wobec zagrożeń środowiska, a także zachęcić ich do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Tego typu edukacja ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przygotowanie prac  zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi. Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do 24 października 2014 r. ( decyduje data stempla).do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, a także pomoce dydaktyczne dla szkół, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów: (22) 59-79-498 Olga Lipska; (22) 59-79-466 Jarosław Warzywoda.

 

                      

 

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 66 kB, Liczba pobrań: 2491, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 33 kB, Liczba pobrań: 1066, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 41 kB, Liczba pobrań: 842, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 579, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 473, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 4072

powrót