Komunikaty

XV edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2014.05.09 11:30 , aktualizacja: 2014.10.27 12:23

Autor: Natalia Kamińska - Matysiak, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Statuetka

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 15 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu zaszczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 30 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Wnioski do XV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

·         dla osób fizycznych;

·         dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 634/346/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 6 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:

1)     pocztą do dnia 30 czerwca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03–715 Warszawa,

2)     lub osobiście do dnia 30 czerwca 2014 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Okrzei 35
,Warszawa, do godz. 16.00 .

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 552, e-mail: .

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 291 kB, Liczba pobrań: 840, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 68 kB, Liczba pobrań: 627, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 70 kB, Liczba pobrań: 572, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1692

powrót