Komunikaty

Upływa termin składania wniosków do VIII edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”!

2014.03.27 13:25 , aktualizacja: 2014.09.08 12:56

Autor: Sławomir Ignaczak, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

VIII edycja „Wierzby” uwzględnia zdarzenia muzealne zaistniałe w 2013 r. Konkurs jest adresowany do muzeów posiadających siedzibę na Mazowszu. Jego zadaniem jest promowanie mazowieckich muzeów i podnoszenie walorów turystycznych Województwa Mazowieckiego. Jednym z istotnych zadań Konkursu jest wyrównywanie szans oraz zmniejszenie różnic pomiędzy muzeami.

 

Wśród ważniejszych zmian w obecnie obowiązującym regulaminie należy przede wszystkim wymienić ograniczenie katalogu instytucji, które mogą zgłosić do konkursu poszczególne zdarzenia muzealne, dopuszczenie możliwości aplikowania oddziałów, filii i innych podległych komórek organizacyjnych muzeów, za zgodą swoich macierzystych placówek oraz doprecyzowanie nazwy dokumentu, weryfikującego istnienie muzeum, który należy dołączyć do formularza wniosku. 

 

Projekt został bardzo dobrze przyjęty w środowisku muzealniczym. Świadczy to m.in. o trafności celów, którym ma służyć realizacja konkursu i dobrym sposobie wykonywania zadań województwa z zakresie kultury. Jest to inspiracją do dalszego rozwijania, ulepszania projektu, do jego promocji i podejmowania nowych wyzwań, zgodnych ze zmieniającą się rzeczywistością, również w muzealnictwie.

 

Zgodnie z regulaminem, uprawnione podmioty mogą składać wnioski od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 458
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 385
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 382
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 421

Liczba wyświetleń: 739

powrót