Komunikaty

Zbiórka makulatury – X edycja konkursu rozpoczęta

2013.11.28 13:55 , aktualizacja: 2013.12.20 15:34

Autor: Marcin Sokołowski, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

26 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 2069/305/13 w sprawie zorganizowania X edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w jubileuszowej – X edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”.

 

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest utrwalanie właściwych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, zwiększenie odpowiedzialności za stan przyrody oraz bezpośrednie zaangażowanie najmłodszych we wspólne projekty, w tym m.in. zadania związane z selektywnym zbieraniem surowców wtórnych.

 

Ideą przewodnią konkursu jest pokazanie, że każdy z nas ma realny wpływ na ograniczanie skutków postępującej degradacji środowiska. Edukacja ekologiczna jest zadaniem długofalowym, wysiłek teraz wkładany w kształtowanie świadomości ekologicznej w szkołach i przedszkolach zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami służącymi poprawie naszego środowiska naturalnego.

 

Konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. W poprzedniej edycji wzięło w nim udział 39 703 uczniów z 315 placówek oświatowych. Zebrano 1 081 562,95 kg makulatury. Dotychczas we wszystkich edycjach konkursu wzięło udział aż 434 357 uczniów z 3 453 szkół i przedszkoli, którzy zebrali łącznie 10 535 356,51 kg makulatury.

 

Czas trwania Konkursu – od 1 grudnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

 

Raporty z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości przekazanej makulatury należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska,

ul. ks. I. Kłopotowskiego 5,

03-718 Warszawa

 

Podsumowanie i zakończenie Konkursu odbędzie się do końca czerwca 2014 r.

 

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad X edycji „Konkursu – zbiórka makulatury” można zapoznać się w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów: 59-79-480, 59-79-094.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 1216, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 477, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 904

powrót