Komunikaty

V edycja konkursu „Człowiek – najlepsza inwestycja”

2013.08.29 10:40 , aktualizacja: 2013.10.23 15:23

Autor: Agnieszka Klimkiewicz, WUP, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Ultrabook, tablet, smartfon oraz profesjonalne słuchawki czekają na zwycięzców jubileuszowej – piątej – edycji konkursu dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychna najlepszy komiks pod hasłem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja”, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Cel konkursu, który ruszy na początku września br. pozostaje niezmienny, jest nim popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie wśród młodzieży”, a także upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych.

 

Zadaniem uczestników, podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie zaprojektowanie autorskiego komiksu ukazującego wpływ Unii Europejskiej na zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy konkursu chcąc stworzyć komiks będą zobowiązani do zdobycia wiedzy i informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Działania 6.1 PO KL.

Dla laureatów w obu grupach ufundowano atrakcyjne nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca – ultrabook, drugiego – tablet, trzeciego – smartfon oraz siedem nagród pocieszenia w postaci profesjonalnych słuchawek. 

 

Młodzi ludzie w wieku szkolnym nie zawsze mają gotowe rozwiązania dla siebie po ukończeniu danego poziomu edukacji. Organizowany przez WUP w Warszawie konkurs na komiks daje im szansę, aby zastanowili się i przemyśleli, co chcieliby robić w życiu po skończeniu szkoły średniej, jaki wybrać kierunek studiów dający satysfakcję w późniejszych latach, a może założyć własną działalność gospodarczą. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia zarówno młodym jak i starszym ludziom, zmianę zawodu, zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie zdobytych dotychczas umiejętności czy nabycie nowego doświadczenia.

 

Konkurs na najciekawszy komiks pt.: „Człowiek – najlepsza inwestycja” Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie po raz pierwszy ogłosił w 2009 roku. Na corocznej konferencji podsumowującej wdrażanie PO KL ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Spośród 42 pracwybrano 10 najlepszych. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali: laptopa, rower górski i iPoda, autorom siedmiu wyróżnionych prac wręczono odtwarzacze mp3.Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko talentem plastycznym, ale i dużą świadomością zmian, jakie dzięki funduszom unijnym zachodzą w ich bezpośrednim środowisku.

 

W II edycji konkursu wpłynęło 46 prac, w III już 102 prace, a podczas IV edycji 176 prac. Wszystkie nagrodzone prace jasno ukazywały, jakie zmiany zaszły w otoczeniu autora dzięki projektom współfinansowanym z EFS, a realizowanym na rzecz osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia.

Honorowy patronat nad V edycją konkursu objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.Patronat medialny sprawują:Katolickie Radio Płock, Radio PLUS Radom, Katolickie Radio NADZIEJA, „Życie Żyrardowa”, portale eCiechanow.pl, Moja-Ostroleka.pl i Ostrowmaz24.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie.

 

Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania

Rozmiar: 151 kB, Liczba pobrań: 356
Rozmiar: 147 kB, Liczba pobrań: 283
Rozmiar: 921 kB, Liczba pobrań: 504, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 306

powrót