Komunikaty

„Ekologia – i ja” - konkurs dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych i gimnazjów

2013.08.29 13:05 , aktualizacja: 2013.09.13 13:41

Autor: Marcin Sokołowski, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w XI edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

 

Podstawowym celem Konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Intencją konkursu jest także rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, uczniach klas starszych oraz młodzieży gimnazjalnej.

 

Mamy nadzieję, że Konkurs będzie stanowił inspirację dla dzieci i młodzieży – jak również ich opiekunów. Kontynuując działania z lat poprzednich Samorząd Województwa Mazowieckiego pragnie utrwalać w uczniach świadomość wobec zagrożeń środowiska, a także zachęcić ich do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Tego typu edukacja ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy.

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz przygotowanie prac  zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi. Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do 25 października 2013 r. ( decyduje data stempla).do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu turystycznego - dla uczniów, a także pomoce dydaktyczne dla szkół, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.

 

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Intencją konkursu jest także rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:

(022) 59-79-466 Jarosław Warzywoda;

(022) 59-79-498 Olga Lipska

            

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 106 kB, Liczba pobrań: 2303, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 52 kB, Liczba pobrań: 1080, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 86 kB, Liczba pobrań: 884, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 781, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 108 kB, Liczba pobrań: 991, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 3270

powrót