Komunikaty

XIV edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2013.06.07 12:15 , aktualizacja: 2013.06.07 12:36

Autor: Iwona Powaga, (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne
i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIV edycji konkursu.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przyznawane już po raz 14. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XIV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

·         dla osób fizycznych;

·         dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 983/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XIV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:

1)     pocztą do dnia 31 lipca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa,

2)     lub osobiście do dnia 31 lipca 2013 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35,Warszawa, do godz. 16.00 .

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 571, e-mail:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 291 kB, Liczba pobrań: 416, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 63 kB, Liczba pobrań: 413, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 66 kB, Liczba pobrań: 369, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 595

powrót