Komunikaty

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”

2012.08.29 14:05 , aktualizacja: 2012.09.21 11:15

Autor: Ewelina Miłosz, Departament Środowiska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

 

Podstawowym celem Konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Mazowsza oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Intencją Konkursu jest także rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska. Konkurs organizowany jest z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, uczniach klas starszych oraz młodzieży gimnazjalnej.

 

Kontynuując działania z lat poprzednich Samorząd Województwa Mazowieckiego pragnie utrwalać w uczniach świadomość wobec zagrożeń środowiska, a także zachęcić ich do tworzenia trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Tego typu edukacja ułatwia między innymi zmianę sposobu patrzenia młodego pokolenia na przyrodę i zrozumienie konieczności dbania o stan najbliższej okolicy.

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane placówki prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz przygotowanie prac  zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie do 12 października 2012 r. do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego: konsole Sony PSP, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz radiomagnetofony - dla uczniów, a także urządzenia wielofunkcyjne dla szkół, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:

Jarosław Warzywoda, tel.: (022) 59-79-466;

Beata Krzemińska – Borzyńska, tel.: (022) 59-79-480;

Agnieszka Zaremba, tel.: (022) 59-79-474.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 114 kB, Liczba pobrań: 1211, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 561, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 116 kB, Liczba pobrań: 585, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 65 kB, Liczba pobrań: 585, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1622

powrót