Komunikaty

XIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2012.06.06 15:30 , aktualizacja: 2012.08.01 08:16

Autor: Aneta Dąbrowska, Wydział Marketingu Terytorialnego, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza samorządy gmin, miast i powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIII edycji konkursu.

 

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Przyznawane już po raz 13. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Wnioski do XIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

  • dla osób fizycznych;
  • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 1059/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do dnia 31 lipca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa,
  2. lub osobiście do dnia 31 lipca 2012 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji
    i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
    ul. Okrzei 35
    ,Warszawa

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 506, e-mail: .

Pliki do pobrania

Rozmiar: 222 kB, Liczba pobrań: 836, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 653, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 72 kB, Liczba pobrań: 1143, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2000

powrót