Komunikaty

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński"

2011.12.28 11:40 , aktualizacja: 2011.12.30 14:40

Autor: Ewelina Oleszczuk, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje polegające na:

  • wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;
  • podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
  • ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

 

Terminskładania wniosków o dofinansowanie: od 30 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku do godz. 16:00.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej (2 egzemplarze), zaleca się także w wersji elektronicznej na odpowiednich formularzach. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” mieszczącej się przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00.

 

Limit dostępnych środków finansowych wynosi:

  • na operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – dostępny limit środków wynosi 880 000,00 w tym: 300 000,00 dla sektora publicznego oraz 580 000,00 zł  dla sektora gospodarczego i sektora społecznego;
  • na operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – dostępny limit środków wynosi 396 000,00 dla sektora gospodarczego i sektora społecznego;
  • na operacje polegające na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej - dostępny limit środków wynosi 200 000,00 dla sektora gospodarczego i sektora społecznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, w tym:

a) wzory wniosków o dofinansowanie,

b) kryteria wyboru operacji przez „Lokalną Grupę Rybacką Zalew Zegrzyński” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,

c) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR udostępnione są w biurze „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”,  ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 lok. 413, 05-119 Legionowo oraz opublikowane na stronie internetowej LGR: www.lgrzz.pl.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać bezpośrednio w biurze „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”, pod numerami telefonów 22 76 40 413/408/407, fax 22 76 40 413, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Adres e-mail: .

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 345 kB, Liczba pobrań: 349, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 384 kB, Liczba pobrań: 391, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 3388

powrót