Komunikaty

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011

2011.09.13 10:40 , aktualizacja: 2012.01.25 11:49

Autor: Ewelina Groblewska, Biuro konkursu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Trwa IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Projekt realizowany jest nieprzerwanie od roku 2008. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.


Punktem oceny charakteru rozwojowego i innowacyjnego w ramach konkursu jest wprowadzenie nowego rozwiązania/projektu w ocenianym podmiocie w porównaniu z innymi podmiotami w danym regionie o podobnym potencjale organizacyjnym i finansowym (podział na mikro, małe, średnie, duże podmioty).
Prowadzona jest strona konkursu www.liderzyinnowacji.pl. Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

 

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
· Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
· Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
· Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje
i podmioty.

Tegoroczna edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju - 2011” została objęta
Patronatem m.in. :
- Ministerstwo Gospodarki,
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- Biuro Komisji Europejskiej - Przedstawicielstwo w Polsce,
- Związek Banków Polskich,
- Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
- Marszałków poszczególnych województw z terenu kraju.

 

Partnerami IV edycji konkursu są:
- Bank Pekao S.A.,
- IBM Polska,
- Asseco Business Solutions S.A.,
- Lenovo Technology,
- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:
- w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),
- w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.

 

Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się w grudniu 2011 r. w Warszawie.

 

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:
Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina,
Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz
w nowej kategorii „Wizjoner IT”. Nowa kategoria dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego
potencjału w rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie.
Ankiety będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r.
Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 251 kB, Liczba pobrań: 338, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 520 kB, Liczba pobrań: 290, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 433 kB, Liczba pobrań: 275, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 723

powrót