Komunikaty

Konkurs na komiks – to już trzecia edycja!

2011.08.31 12:50 , aktualizacja: 2011.09.02 13:37

Autor: Agnieszka Klimkiewicz, WUP w Warszawie, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w trzeciej edycji Konkursu na komiks. Tematem tegorocznych prac jest „Wpływ Unii Europejskiej i środków Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację osób pozostających bez zatrudnienia”. Czekają atrakcyjne nagrody, a dodatkowo najlepsze prace zostaną wydane w postaci albumu.

 

Europejski Fundusz Społeczny jest podstawowym źródłem finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa, a w tym do wspierania i kreowania pozytywnych zmian na rynku pracy.

 

Członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej otwiera przed młodymi ludźmi coraz szersze możliwości, jednakże większość z nich staje przed trudnymi wyzwaniami. Wzrastające bezrobocie, kryzys gospodarczy i finansowy w dużej mierze dotykają również tę grupę społeczeństwa. Projekty realizowane w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierają osoby pozostające bez zatrudnienia w przezwyciężeniu barier i własnych słabości oraz znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

 

Problem bezrobocia dotyka również ludzi młodych w tym absolwentów szkół  ponadgimnazjalnych. Osoby do 25 roku życia stanowią 20,1% ogółu bezrobotnych na Mazowszu (stan na I kwartał 2011r.). Statystyki są zatem niezbyt optymistyczne i stawiają przed pracownikami Wydziału Wdrażania EFS nie lada wyzwanie – jak dotrzeć do młodych ludzi z Mazowsza, którzy chcą wejść na rynek pracy. Stąd też, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie analizując poprzednie edycje zamierza i w tym roku dać szansę młodzieży, by zinterpretowali poprzez rysunek, jak starać się o wsparcie i skorzystać z możliwości, które daje PO KL, a w szczególności Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. 

 

Młodzi ludzie w wieku szkolnym nie zawsze mają gotowe rozwiązania dla siebie po ukończeniu danego poziomu edukacji. Organizowany przez WUP w Warszawie konkurs na komiks daje im szansę, aby zastanowili się i przemyśleli, co chcieliby robić w życiu po skończeniu szkoły średniej, jaki wybrać kierunek studiów dający satysfakcję w późniejszych latach a może założyć własną działalność gospodarczą. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia zarówno młodym jak i starszym ludziom, zmianę zawodu, zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie zdobytych dotychczas umiejętności czy nabycie nowego doświadczenia.

 

Z roku na rok zainteresowanie konkursem jest coraz większe, a wszystkie nagrodzone prace w I oraz II edycji konkursu zostały wydane w postaci albumu. Chcielibyśmy w ten sposób pokazać, że fundusze unijne to szansa dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

 

Tegoroczną edycję konkursu honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Pan Karol Semik,

 

 

Więcej informacji na stronie www.wup.mazowsze.pl w zakładce "Konkurs na komiks". O szczegóły można też zapytać kontaktując się z panią Agnieszką Klimkiewicz:

 tel.: (22) 578-44-55

e-mail:

 

Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 167 kB, Liczba pobrań: 313, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 175 kB, Liczba pobrań: 324, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1034

powrót