Komunikaty

XII edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

2011.05.13 14:40 , aktualizacja: 2011.07.13 10:18

Autor: Aneta Bogucka-Dąbrowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Nagrody są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w ramach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również promocji województwa mazowieckiego w tych dziedzinach.

 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Nr 874/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 

Spośród wszystkich nominowanych Kapituła wyłoni dziesięciu laureatów, którzy otrzymają statuetkę oraz czek o wartości 10.000 zł.

 

Zgodnie z Regulaminem, kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gminy i powiaty z terenu Mazowsza, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego.

 

Wnioski należy składać na odpowiednich formularzach, które stanowią załączniki do Regulaminu, z dopiskiem:    

„XII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”
 

w nieprzekraczalnym terminie:
1) pocztą do dnia 31 sierpnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa,
2) lub osobiście do dnia 31 sierpnia 2011 roku do godz. 15. 00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa.

 

Nazwiska tegorocznych laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się 26 listopada 2011 r.

 

Kontakt:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35

 

Aneta Dąbrowska– Bogucka

e-mail: .pl

tel. /022/ 59 79 506

pok. 304

 

Iwona Siwik

e-mail:

tel. /022/ 59 79 571

pok. 304

 

Administratorem danych osobowych XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa

 

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 223 kB, Liczba pobrań: 909, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 55 kB, Liczba pobrań: 711, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 55 kB, Liczba pobrań: 543, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 3635

powrót