Komunikaty

Do 27 maja możesz zgłosić swój projekt!

2011.04.28 15:20 , aktualizacja: 2011.05.31 08:31

Autor: Agnieszka Szybińska, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Konkurs na wykonanie projektu upominku reklamowego regionu Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej

 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informuje, że Uchwałą Nr 758/39/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. została podjęta decyzja o ogłoszeniu konkursu na wykonanie projektu upominku reklamowego regionu Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.


Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu na wykonanie projektu upominku reklamowego regionu Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie upominku reklamowego promującego region Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. W projekcie powinno zostać uwzględnione opakowanie na upominek oraz logo Mazowsza. Upominek powinien posiadać następujące cechy:

 1. funkcjonalny, ergonomiczny;
 2. użytkowy;
 3. nowoczesny;
 4. bezpieczny;
 5. trwały, estetyczny;
 6. powinien się kojarzyć z Mazowszem, być wizytówką Mazowsza (krajobraz, zabytek, osoba, miejsce, tradycja);
 7. powinien mieć miejsce na logo Mazowsza zarówno na opakowaniu jak i na samym upominku zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze (dokument do pobrania na stronie www.mazovia.pl);
 8. powinien być wytworzony w miarę możliwości z materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do ponownego przetworzenia;
 9. promujący, w miarę możliwości rodzime materiały, ale w innowacyjnym zastosowaniu;
 10. wykorzystujący, w miarę możliwości, nowoczesne technologie;
 11. jego formuła powinna dawać możliwość rozwoju, np. seria upominków;
 12. powinien być zaprojektowany tak, żeby była możliwa jego masowa produkcja;
 13. opakowanie powinno być ekologiczne, np. papier ekologiczny, lub do wielokrotnego użytku;
 14. opakowanie powinno być również lekkie i funkcjonalne, mieszczące się do torby o formacie A4;
 15. koszt wyprodukowania pojedynczej sztuki nie powinien przekraczać 40 zł netto.

 

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponująca odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania projektu upominku;

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto:

 1. jest niezależny od organizatora konkursu;
 2. jest autorem lub współautorem pracy konkursowej, którą zgłasza do konkursu;
 3. posiada wyższe wykształcenie plastyczne lub pokrewne lub w jego zespole znajduje się przynajmniej jedna taka osoba.

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby i jednostki organizacyjne, które są członkami Jury konkursu, opracowywały regulamin konkursu lub podejmowały czynności lub uczestniczyły w prowadzeniu konkursu.

 

Prace konkursowe należy składać do dnia 27 maja 2011 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Okrzei 35, sekretariat II p., 03-719 Warszawa lub wysłać na wyżej podany adres do dnia 27 maja 2011 r. – decyduje data stempla pocztowego;

 

Autor pracy konkursowej, która uzyska największą ilość punktów, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł netto;


Kontakt:
Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35

Agnieszka Szybińska, e-mail: , tel. /022/ 59 79 534

 

Administratorem danych osobowych konkursu na wykonanie projektu upominku reklamowego regionu Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiejw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu przyznania i przekazania nagrody w konkursie, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

Termin składania prac konkursowychzostał wydłużony do 27.05.2011 r. na podstawie sekcji X, ust. 3 „Regulaminu Konkursu na wykonanie projektu upominku reklamowego regionu Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej”.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 224 kB, Liczba pobrań: 486, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 77 kB, Liczba pobrań: 374, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 22 kB, Liczba pobrań: 348, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2761

powrót